Classic 100ProOil

Classic 100ProOil is an ecological deep impregnation system with 100% solid content. It is based on natural sustainable resources. Discreet brilliance and good resistances distinguish this oil/wax combination. Classic 100ProOil meets the requirements of BGR 181 and DIN 51130 class R9 and R10 as to slip resistance.
Application
Classic 100ProOil is uniformly applied using a trowel. After trowelling, remove the excess and polish with a disc sander.
Consumtion
Normally 25-50 m2/1l with oak in closed joint pattern as first coat, significantly less for the following coats.
Packaging
1 l – EUR 56,63
5 l – EUR 257,97

56,63257,97

Tikai profesionālam pielietojumam!

Neapstrādātam kokam ir jābūt gludi noslīpētam, bet ne ar pārāk smalku smilšpapīru, tā, lai koks varētu uzsūkt nepieciešamo daudzumu eļļas. Izmantojot lentas slīpmašīnu, mēs iesakām, slīpēšanu beigt ar 100 grauda smilšpapīru, bet pielietojot viendiska pulējamo mašīnu ar 80-120 grauda smilšpapīru. Koka virsmu nepārpulēt, lai koks pietiekoši var uzsūkt eļļu. Nepieciešamais eļļas daudzums ir atkarīgs no koka veida.

Eļļu, pirms klāšanas, kārtīgi samaisīt. To uzklāj ar metāla vai plastmasas špakteļlāpstiņu (ar noapaļotām malām). Eļļa, koka porās, iesūcas uzreiz, tāpēc, virsma, pēc eļļas uzklāšanas, ir uzreiz jāpulē, izmantojot mīkstu starpplātni. Tas ir nepieciešams, lai aizvāktu eļļu, kas nav sasūkusies kokā un sasniegtu lielisku virsmas optisko izskatu.

Pēc pietiekamas (nakts garumā) žūšanas, uz virsmas var uzklāt otro eļļas kārtu. Patēriņš ir atkarīgs no koka uzsūkšanas spējas un no tā, kura eļļas kārta tiek klāta. Ar katru kārtu, koks uzsūc mazāk eļļas. Ļoti mīkstiem koka veidiem, kā arī vecām un sausām koka virsmām būtu ieteicams uzklāt eļļu 3 kārtās. Pulējot virsmu, starpplātne sevī sasūc arvien vairāk un vairāk, līdz vairs nevar uzsūkt eļļas pārpalikumus no virsmas. Šī iemesla dēļ, virsma būtu jāapstrādā pa nelieliem laukumiem un pulēšana jāturpina uz sausā, neapstrādātā laukuma tikmēr, kamēr starpplātne atkal kļūst absorbējoša.

Žūšana var aizkavēties, ja uz virsmas ir uzklāta pārāk bieza eļļas kārta. Tāpēc, eļļu nedrīkst klāt ar rullīti vai otu. Pulēšana ir jāveic uzreiz pēc eļļas uzklāšanas un jāpabeidz līdz sākas žūšanas process, lai izvairītos no sarežģījumiem un iegūtu ideālu optisko rezultātu. Lielas virsmas apstrādā pa nelieliem laukumiem un, ja tas ir iespējams, strādā divatā, viens uzklāj eļļu, bet otrs pulē.

Gadījumā, ja rezultāts joprojām nav apmierinošs, attiecīgā virsma var tikt pārpulēta pēc apsmidzināšanas, izmantojot pulverizatoru, ar sintētisko sveķu šķīdinātāju L91 Cleaner – KH Verdünung. Eļļu var arī uzklāt, izmantojot viendiska pulējamo mašīnu ar eļļas sildierīci. Šādi eļļa tiek uzklāta un iepulēta vienlaicīgi. Ļoti cietām koku sugām, tādām kā kļava, vai ļoti smalki noslīpētām, pārpulētām koka virsmām var samazināties eļļas uzsūkšanās spēja. Šādā gadījumā, eļļa ir jāatšķaida ar 10% mākslīgo sveķu šķīdinātāju L91 Cleaner – KH Verdünung, lai palielinātu eļļas iesūkšanos kokā.

Virsmas ar lielām spraugām nevajadzētu apstrādāt ar Classic ® 100-Pro Oil, jo ļoti daudz eļļas tiks iešpaktelētas spraugās.

Sistēmas ieteikumi

Nelietot Classic 100-ProOil kopā ar citām šķidrām / slapjām lakām vai apdares materiāliem. Ja ir nepieciešams pārklājums pār citiem materiāliem, pirms apdares, ievērojiet ražotāja instrukcijās norādītos žūšanas laikus. Ieteicams ir veikt produktu savienojamības (saķeres) pārbaudi.

Drošības pasākumi

Var izraisīt ādas un acu kairinājumu. Var būt kaitīgs, ja norij. Izvairīties no kontakta ar ādu vai acīm un neieelpot tvaikus. Pielietot nodrošinot atbilstošu ventilāciju. Pēc lietošanas, rūpīgi nomazgājiet rokas. Uzglabāt slēgtos konteineros. Sargāt no bērniem. Produkta pārpalikumus nevajadzētu liet notekūdeņu kanalizācijā, bet atbrīvoties, saskaņā ar vietējiem, valsts vai federālajiem likumiem. Ar eļļu piesūcinātās lupatas, starpplātnes un citi darba instrumenti, kā arī koka slīpējuma putekļi savienojumā ar eļļu, žūšanas procesā var oksidēties un izdalīt siltumu, kas var novest pie pašaizdegšanās. Tāpēc tie ir jāsaslapina ūdenī un jāizmet ārā vai, nepieciešamības gadījumā, jāuzglabā slēgtā metāla traukā. Pats par sevi produkts nevar pašaizdegties. Lūdzu, ievērot Berger-Seidle tehnisko drošības instrukciju Nr. 17!

Žūšanas laiks

Pie 23º / 50% relatīvā gaisa mitruma, apmēram, 12 stundas. Ja telpā ir slikta ventilācija, zema temperatūra, cits relatīvais gaisa mitrums vai eļļa ir uzklāta pārāk biezā kārtā žūšanas laiks var palielināties. Pirmās 8-10 dienas pret grīdu izturēties saudzīgi, nenoslogot virsmu, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus, izmantot tikai sauso tīrīšanu. Pirms virsmas noslogošanas, uzklāt kopšanas līdzekli Classic ® Aqua Satin Polish.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes un uzklāšanas veida apmēram 40-50 ml/m², respektīvi, 20-25 m²/l. Vāji uzsūktspējīgiem koku veidiem, piemēram ozolam, ir nepieciešams mazāks produkta daudzums nekā stipri uzsūktspējīgiem kokiem, piemēram dižskabārdim un bērzam.

Ražotāja ieteikumi

Tehniskā instrukcija ir balstīta uz plašu pētniecisko darbu un pieredzi, lai palīdzētu Jums. Ierobežojošā informācija un piesardzības pasākumi nesamazina risku un kļūdu iespējamību. Tehniskā instrukcija neietver sevī visu pielietošanas informāciju vai iespējamo rezultātu, eļļu pielietojot uz dažādiem koka veidiem, ar dažādu ieklāšanas tehnikas u.c. Tāpēc Jūs nevarat būt atbrīvots no pienākuma sazināties ar ražotāju šaubu gadījumos, pirms produkta pielietojuma veikt izmēģinājuma klājumu un būt kritiski piesardzīgam darba procesā. Šīs tehniskās instrukcijas saturam nav juridiska spēka un tas neveido nekādas līguma tiesiskās attiecības. Nedz ražotājs, nedz pārdevējs nav atbildīgs par traumām, zaudējumiem vai kaitējumu, tiešā vai netiešā veidā, kas rodas no produkta izmantošanas vai nespējas to izmantot. Šī informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēt vēsumā un sausu. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 15 mēnešus.

Uzmanību! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.