AquaSeal FlexPrimer – elastīga gruntslaka

Ūdens bāzes akrilāta gruntslaka parketam un masīvkoka grīdām.

Patēriņš un uzklāšana
Viena kārta ar lakas rullīti, apmēram, 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 litru

Iepakojums
5l – EUR 81,50 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 101,88

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

81,50

AquaSeal FlexPrimer ir ūdens bāzes akrilāta gruntslaka parketam un masīvkoka grīdām. Gruntslaka paredzēta klāšanai uz neapstrādāta koka pirms apstrādes ar AquaSeal lakām. Salīdzinājumā ar ierastajām ūdens bāzes lakām, gruntslaka AquaSeal FlexPrimer ir ļoti elastīga, tādēļ to izmanto, lai samazinātu koka dēļu sānu malu salipšanas efektu. Gruntslaka minimāli apdedzina koku, tādējādi koka tonis paliek neitrāls.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods W2+, Emicode EC1, AbZ-Nr – atļauts, der grüne Punkt.

Piezīme
Gruntslaka AquaSeal FlexPrimer var tikt pārklāta ar visām AquaSeal lakām. Lūdzu iepazīties ar izvēlētās lakas tehniskās instrukcijas lapu. Gruntslaka nav izmantojama pēdējai kārtai. Pateicoties grunstlakas spējām samazināt sānu malu salipšanu, to var izmantot arī uz plāksnīšu parketa un apsildāmās grīdas. Eksotiskajiem kokiem mēs iesakām izmantot AquaSeal ExoBloc.

Lietošana
Gruntslaka ir uzklājama biezi vienā kārtā ar lakas rullīti uz aizšpaktelētas un labi noslīpētas koka virsmas. Nepietiekams gruntslakas patēriņš var radīt nevienmērīgu klājumu nākošajām lakas kārtām. Šādos gadījumos, pēc lakas kārtas uzklāšanas var izcelties vietas, kurās ir trūcīgi uzklāta gruntslaka un virsma var izskatīties pleķaina, ar tumšām svītrām. Ir iespējama gruntslakas klāšana ar špakteļlāpstiņu krusteniskā tehnikā gadījumos, kad to ļauj attiecīgā koka virsma. Problemātiskos vai stipri uzsūcošos kokus kā kļava, dižskābārdis, osis vai ļoti sausus kokus jāapstrādā ar lakas rullīti. Neklāt laku pirms gruntslakas kārta nav pilnībā nožuvusi. Gruntslakas starpslīpējums nav nepieciešams.

Ieteikums
Lai izvairītos no pleķiem un svītrojuma, gruntslaku AquaSeal FlexPrimer nevajadzētu izliet uz grīdas, bet to ir nepieciešams klāt lakas rullīti, iemērcot spainī, uzmanoties, lai nesapilinātu uz virsmas. Ievērot DIN 18356. Nestrādāt, ja telpas temperatūra ir zemāka par +15 ºC. Instrumentu tīrīšana – ar ūdeni.

Žūšana
Normālā klimatā 23ºC / 50% gaisa mitruma: viena kārta uzklāta ar lakas rullīti ir pārklājama vai pa virsmu var uzmanīgi staigāt pēc, apmēram, 1 stundas. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta mitruma vai biezas gruntslakas kārtas žūšanas laiks var palielināties. Pirms pārklāšanas virsmai ir jābūt vienmērīgi nožuvušai. Iesakām uzklāt vienu kārtu dienā, lai koks uzņemto ūdeni atkal spētu atdod atpakaļ.

Patēriņš
Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena kārta ar lakas rullīti, apmēram, 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 litru. Stipri uzsūcošiem kokiem, piemēram, dižskābārdim patēriņš būs lielāks.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas, sala.

 

Industriāli apstrādāts gatavais parkets
Gruntslaka AquaSeal FlexPrimer nav piemērots lakota gatavā parketa pārlakošanai, izņemot gadījumus, kad gatavais parkets tiek pārslīpēts, pilnībā noņemot aizsargkārtu līdz tīram kokam.

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz BergerSeidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācijas
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”;
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.