AquaSeal Pafuki Pulver – tonēts pulveris, jaucams ar ūdeni

Šķīdinātājus nesaturošs, dažādām koku šķirnēm atbilstoši iekrāsots pulveris koka špakteles pagatavošanai

Patēriņš

Apmēram, 40-60 ml uz 1 m², respektīvi, 17-25 m² ar 1 l.

Žūšanas laiks

Virsmu var slīpēt pēc, apmēram, 20-30 min.

Iepakojums

0,6 kg – EUR 17,63

5 kg – EUR 69,46 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 86,82

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

17,6369,46

AquaSeal PafukiPulver ir šķīdinātājus nesaturošs, dažādām koku šķirnēm atbilstoši iekrāsots pulveris koka špakteles pagatavošanai. Aqua Seal PafukiPulver ir jāsajauc ar ūdeni, lai izveidotu vajadzīgās konsistences špakteli. Špakteles masa tiek izmantota spraugu, plaisu u.c. aizpildīšanai visu veidu koku virsmās, piemēram, koka un parketa grīdās.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods W1.

Toņi:

  • ozols;
  • dižskābārdis;
  • kļava, osis, priede;
  • wenge, kūpināts ozols;
  • azobe, tīks;
  • balts;

 

Lietošana

AquaSeal PafukiPulver ir jāsajauc ar apmēram 70% ūdeni līdz ir sasniegta lietošanai atbilstoša konsistence. Tas nozīmē, ka atkarībā no toņa, 1 kg AquaSeal PafukiPulver, sajaukts ar atbilstošu ūdens daudzumu, izveidos apmēram, 1,1-1,2 l špakteles, tad 5 kg Pafuki Pulver + 3,5 l ūdens = 5,5 l špakteles. Ja nepieciešams (piemēram, ļoti absorbējošām virsmām), pievienotā ūdens daudzums var tikt palielināts. Pievienojot ūdeni, kārtīgi maisīt. Tiklīdz maisījums ir viendabīgs, špaktele ir gatava un piemērota, tāpat kā parastās špakteles, pilnam virsmas špaktelējumam. Ja špakteles maisījums saturēs pārāk daudz ūdens, tas žūstot spraugās nosēdīsies. Gadījumā, ja maisījums saturēs pārāk daudz pulvera, tad špaktele var izdrupt no spraugām veicot beigu- slīpējumu. Lielām spraugām jābūt aiztaisītām ar koka gabaliņiem un spraugām, kurās ir palicis vasks, jābūt iztīrītām pirms špakteles masas lietošanas.

Špakteles maisījumam jābūt izlietotam ātri, neatstājot nekādus pārpalikumus, jo tie nekavējoties izžūs. Špakteles maisījums ir derīgs apmēram 45 min. Pēc tam špaktele sāk sabiezēt. Pēc špakteles pilnīgas izžūšanas ir jāveic grīdas beigu slīpējums. Beigu slīpējums ir jāveic rūpīgi, lai uz virsmas nepaliktu produkta pārpalikumi. Grīda, pēc špakteles pilnīgas izžūšanas, var tikt apstrādāta ar jebkuru no mūsu apstrādes produktiem. AquaSeal Pafuki Pulver nedrīkst jaukt ar slīpējuma putekļiem. AquaSeal PafukiPulver ir lietojams arī savienojumā ar elastīgo špakteli AquaSeal PAK-Stop kā šī produkta sastāvdaļa. Lūdzu, iepazīties ar AquaSeal PAK-Stop tehnisko instrukciju!

Žūšana

Pie 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma, ar standarta metodi uzklājot špakteli uz grīdas, kurā ir tikai mazas spraugas: virsmu var slīpēt pēc apmēram 20-30 min. Ja ir lieli salaidumi un spraugas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Neapstrādāt, pirms virsma ir pilnībā nožuvusi.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: 1 špakteles kārta, apmēram, 40-60 ml uz 1 m², respektīvi, 17-25 m² ar 1 l. Gadījumā, ja ir lielas spraugas un salaidumi, patēriņš var ievērojami palielināties.

 

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 36 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!

Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.

Uzmanību!

Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Špakteli glabāt bērniem nepieejamā vietā.