AquaSeal Pafuki – masa špakteles pagatavošanai

Ūdens bāzes maisījums koka špakteles pagatavošanai. Piemērots iekšdarbiem.

Žūšana

23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: virsmu var slīpēt pēc, apmēram, 30-45 min.

Patēriņš

Apmēram 20 m² ar 1 litru 1

Iepakojums

1l – EUR 15,66 samazinātā cena. Produkta pamatcena EUR 19,57

5l – EUR 60,26 (12,05 EUR/L) samazinātā cena. Produkta pamatcena EUR 75,32 (15,06 EUR/L)

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

15,6660,26

AquaSeal Pafuki ir ūdens bāzes maisījums koka špakteles pagatavošanai. AquaSeal Pafuki tiek izmantots spraugu, plaisu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās, piemēram, koka, parketa u.c. grīdās.

Sertifikāti, atļaujas: Giscode: W2+; Emicode: EC1.

Lietošana

AquaSeal Pafuki sajauc ar slīpējuma koka putekļiem, bet tikai viena grauda slīpējuma putekļiem, līdz izveidojas viendabīga špakteļmasa. Ir ieteicams izmantot smalkos slīpējuma putekļus no 80. grauda, ko iegūst, slīpējot, piemēram, ar Trio vai Quattro vairāku disku mašīnām. Nav ieteicams izmantot slīpējuma putekļus, ko iegūst no slīpēšanas ar lentas slīpmašīnu. Maksimums 2 mm platas spraugas ir aizpildāmas, veicot pilno špaktelējumu. Ja špakteles masa saturēs nepietiekamu daudzumu koka putekļu, tā žūstot spraugās nosēdīsies. Gadījumā, ja špakteles masa saturēs pārāk lielu koka putekļu daudzumu, pēc špakteles izžūšanas salipšana starp špakteli un koku var būt nepietiekama un beigu- slīpēšanas procesā var izdrupt no spraugām. Špaktele būtu jāsajauc piemērotā tvertnē, lai izvairītos no traipiem uz koka. Sajauktā špaktele būtu ātri jāizšpaktelē ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, lai izvairītos no špakteles atlikuma sažūšanas. Pēc špakteles pilnīgas izžūšanas ir jāveic grīdas beigu slīpējums. Beigu slīpējums ir jāveic rūpīgi, lai uz virsmas nepaliktu produkta pārpalikumi. Grīda, pēc špakteles pilnīgas izžūšanas, var tikt apstrādāta ar jebkuru no mūsu apstrādes produktiem. Vienmēr pārliecinieties, ka špaktele ir pilnībā nožuvusi!

Vienmēr izmantojiet slīpējuma putekļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Spraugas, lielākas par 2 mm, vajadzētu aiztaisīt ar koka līstītēm vai aizpildīt ar lielām spraugām piemērotu špakteli, piemēram, AquaSeal PAK-Stop, Pafudima FlexFill Color. Koka slīpējuma putekļiem un pamatam ir jābūt tīriem un brīviem no vaska.

Žūšana

Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: virsmu var slīpēt pēc apmēram 30-45 min. Ja ir lieli salaidumi un spraugas, žūšanas laiks var palielināties. Neslīpēt, pirms virsma ir pilnībā nožuvusi!

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: 1 špakteles kārta apmēram 50 ml uz 1 m², respektīvi, 20 m² ar 1 litru. Atkarībā no salaidumu veida un izmēra, patēriņš var palielināties.

Uzglabāšana un transportēšana

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem.  

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz BergerSeidle garantijas saistības un atbildību. Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.