Brilliance BioSoap – dabīgs ziepju koncentrāts

Mazgāšanas līdzeklis, kuru pievieno ūdenim veicot mitro virsmu tīrīšanu eļļotām, eļļotām/vaskotām un lakotām grīdām.

Patēriņš

Atkarībā no pielietošanas metodes, apmēram, 300 m²/l.

Iepakojums

1 l – EUR 17,59

5 l – EUR 80,71

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

17,5980,71

Brilliance BioSoap ir  mazgāšanas līdzeklis, kuru pievieno ūdenim, veicot mitro virsmu tīrīšanu vai ģenerālo tīrīšanu eļļotām grīdām vai neapstrādātas koka virsmas ieziepēšanai. Ziepes ir uz saudzīgi ziepētu augu eļļu un vasku bāzes.

Sertifikāti / atļaujas

Giscode: GU50.

Spīduma pakāpe

Veicot mitro tīrīšanu ar  ziepēm, netiek ietekmēta virsmas spīduma pakāpe.

Īpašas norādes
Ar eļļu piesūcinātām virsmām
Lūdzu, ņemiet vērā, ka eļļotas grīdas ir ne tikai jātīra, bet, atkarībā no slodzes, tās ir arī jākopj. Tiklīdz uz virsmas ir redzami skrāpējumi, nodilumi vai pleķi, to nepieciešams piesūcināt ar eļļotām grīdām piemērotu kopšanas līdzekli vai šķidro vasku.

Ar kārtu veidojošiem produktiem apstrādātas virsmas
Ziepes var pielietot mitrai grīdas tīrīšanai virsmām, kuras ir apstrādātas ar kārtu veidojošām eļļām un lakām uz mākslīgo sveķu bāzes. Ūdens bāzes lakām vai citiem produktiem Brilliance BioSoap drīkst izmantot tikai stipri atšķaidītu ar ūdeni, jo pretējā gadījumā tas var padarīt virsmu slidenu. Šādām virsmām mēs iesakām lietot Brilliance NeutralCleaner vai Brilliance Cleaner L94.

Pēc nepieciešamības ziepes var izmantot arī nešķaidītā veidā, kā rezultātā virsmas apstrāde būs ziepes. Sīkāku informāciju par virsmas apstrādi ar ziepēm pēc skandināvu metodes, kopšanu un tīrīšanu lasīt Berger-Seidle Tehniskajā informācijā Nr. 15.

Tīrīšanas līdzekļus vienmēr glabāt bērniem nepieejamā vietā!

Lietošana

Pievienojot ziepes ūdenim, virsmas ikdienas mitrajai tīrīšanai

Pirms mazgāšanas, grīdu ir jāizslauka vai jāizsūc ar putekļusūcēju. Apmēram 50 ml ziepes (pusglāzi) pieliet 5 l siltam ūdens un veikt virsmas mitro tīrīšanu. Ļoti netīrus laukumus un pleķus saudzīgi tīrīt ar ziepjūdenī samitrinātu balto padu.

Virsmas ģenerālā tīrīšana

Ziepes sajauc ar ūdeni attiecībā 1:4. Ziepjūdeni, ar birsti vai lupatu, vienmērīgi uzklāj uz virsmas un kārtīgi noberž ar padu (zaļš, melns) vai cietu saru birsti. Uzreiz pēc  tīrīšanas, netīrās ziepes no virsmas noslauka vai nosūc ar putekļusūcēju. Pēc tam virsmu kārtīgi pārmazgā ar tīru ūdeni. Ļauj grīdai pilnībā izžūt. Nožuvušo grīdu apstrādā ar eļļām Classic BaseOil, Classic BaseOil Color vai Classic 100ProOil.

Žūšana

Pēc pilnīgas ūdens iztvaikošanas, pa virsmu var staigāt, kā arī veikt tālāko apstrādi.

Patēriņš

Atkarībā no pielietošanas metodes apmēram 300 m²/l.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus,  nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.

 

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem,  izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF- federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija

Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.