Brilliance Pflegeol/OilCare – kopšanas un atjaunošanas eļļa ar vasku

Eļļas-vaska-kopšanas līdzeklis.

Patēriņš

Apmēram, 5-20 ml uz 1 m², respektīvi, 50-200 m² ar 1 litru.

Iepakojums

1 l bezkrāsains – EUR 43,80
1 l dabīgi balts – EUR 52,90

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

43,8052,90

Brilliance Pflegeöl ir eļļas-vaska-kopšanas līdzeklis virsmām, kuras ir apstrādātas ar Classic BaseOil vai Classic 100ProOil eļļām. Produkts ir izstrādāts regulārai eļļotu un vaskotu grīdu kopšanai un aizsardzībai. Tas ir jāuzklāj pēc virsmas tīrīšanas, lai tā atkal būtu impregnēta, optiski uzfrešināta, kopta un aizsargāta. Produkts ir uz rafinētu augu eļļu un vasku bāzes.

Sertifikāti/atļaujas

Giscode: Ö60.

Īpašas norādes

Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā traukā. Eļļas un vaski savienojumā ar slīpējuma putekļiem, audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslapinātiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem. Produkts pats no sevis nevar pašaizdegties. Lūgums ievērot Berger-Seidle Tehnisko instrukciju Nr. 17!

Pirmreizējā kopšana un virsmas atjaunošana

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Pirms Brilliance Pflegeöl ir uzklāts, virsmai ir jābūt iztīrītai ar mitru lupatu (nekādā gadījumā ar slapju). Apstrādājamai virsmai ir jābūt tīrai un sausai, ja nepieciešams, tai jābūt notīrītai, izmantojot ģenerālo tīrīšanu (skat.„Ģenerālā tīrīšana”).

Nelielu daudzumu Brilliance Pflegeöl jāuzklāj uz grīdas un uzreiz jānopulē, izmantojot mīksto, balto filci vai kokvilnas drānu.
Lielus laukumus ir jāpulē, izmantojot viendiska pulējamo mašīnu. Lai filcis atkal būtu absorbējošs, ar filci, kurā ir piesūcies produkts, pulējiet vēl neapstrādātu virsmu. Šāda darba metode panāk sekojošu spīduma efektu – virsma ir zīdaini spīdīga līdz zīdaini matēta. Pēc, apmēram, 30 minūtēm virsma ir vēlreiz jānopulē ar uzsūktspējīgu drānu, lai noņemtu visus produkta pārpalikumus, kuri nav iesūkušies kokā. Izvairieties no slāņu veidošanās!
Pēc virsmas apstrādes, telpai ir jābūt izvēdinātai, lai likvidētu šķīdinātāja koncentrāciju gaisā, ko satur Brilliance Pflegeöl. Uz virsmas uzklātam produkta daudzumam ir jābūt ļoti nelielam, tā, lai uz pulējamās mašīnas rotējošais filcis nešļakstītos, ja tomēr tas tā notiek, tad uz virsmas tika uzklāts pārāk daudz Brilliance Pflegeöl.

Ģenerālā tīrīšana

Ja nepieciešams un grīda acij vairs nav tīkama, to nevar uzturēt ar ikdienas kopšanu, ir pleķi, kurus nevar notīrīt, kā arī ar virsmas atjaunošanu nevar panākt vēlamo rezultātu, virsma ir jātīra ar Brilliance Cleaner L91 vai Brilliance BioSoap (manuāli vai izmantojot pulējamo mašīnu). Tas ir arī nepieciešams, ja virsma pirms kopšanas ar Brilliance Pflegeöl ir bijusi apstrādāta un kopta ar citu vasku saturošu kopšanas līdzekli, piemēram Brilliance Fitpolish vai Brilliance  AquaSatinPolish.

Ikdienas tīrīšana

Ja grīda ir tikai mazliet netīra vai tā jātīra higiēnisku apsvērumu dēļ, iesakām izmantot pulējamo mašīnu vai to darīt manuāli, izmantojot mitru lupatu un Brilliance NeutralCleaner vai Brilliance BioSoap.

Žūšana

23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: pa virsmu var uzmanīgi staigāt pēc apmēram 12 stundām.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas uzsūktspējas un pielietošanas metodes: apmēram 5-20 ml uz 1 m², respektīvi, 50-200 m² ar 1 litru.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus.

 

Lietošanas ierobežojumi

Grīdu, ar ļoti lielām, atvērtām spraugām, nevajadzētu apstrādāt ar Brilliance Pflegeöl, jo pārāk liels materiāla daudzums paliks spraugās.

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas  meistars, un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija

Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.