Impregnēšanas sveķu grunts Epoxy IH 16

Šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma.

Patēriņš:

Apmēram 0,3-0,7 kg/m²

Iepakojums:

9 kg, A+B komp. – EUR 243,06

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

243,06

Šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma, kas ir paredzēta melnās grīdas pirmsapstrādei: nestabilu, drupainu, porainu, minerālu melno grīdu nostiprināšanai un plaisu novēršanai.
Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem kā nostiprinoša impregnēšana stipri uzsūcošām, minerālām melnajām grīdām, kā arī plaisu novēršanai plaisām līdz pat 0,3mm.

Patēriņš: apmēram 0,3-0,7 kg/m².

 

Uzglabāšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Galerija