Ekspress kārta – Express Coat EC 60

Universāla, šķīdinātājus nesaturoša, ātri iedarbīga, transparenta, 2-komponentu reaktīvo sveķu sistēma, kas paredzēta insdustriālo grīdu virsmas aizsardzībai.

Patēriņš:

skat. aprakstā

Iepakojums:

2,5 kg, A+B komp – EUR 137,21
10 kg, A+B komp – EUR 468,15

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

137,21468,15

Universāla, šķīdinātājus nesaturoša, ātri iedarbīga, transparenta, 2-komponentu reaktīvo sveķu sistēma, kas paredzēta insdustriālo grīdu virsmas aizsardzībai. Pie 23º C temperatūras produktu atkārtoti var apstrādāt pēc 60 min.
Izmanto minerālo melno grīdu gruntēšanai, dekoratīvo čipšu pārklāšanai, pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa pārklāšanai.
Ieteicams izmantot kombinācijā ar Tixotropiermittel Epoxy TE 2K vēl ātrākai un efektīvākai pamatnes cietināšanai.

Patēriņš: gruntēšana:
uz minerālām virsmām: apmēram 0,3 – 0,4 kg/m²;
skrāpējošā špaktelēšana: apmēram 0,6 kg/m² uz mm, ja jaukšanas proporcija ir 1:1 līdz 1:2 ar kārtas biezumu: 0,1-0,2 / 0,1-0,5 / 0,3-0,8 mm;
dekoratīvo čipšu slāņa klāšanai: 0,4 – 0,5 kg/m²:
ar nosedzošu slāni; nobeiguma slānim: apmēram 0,25 – 0,35 kg/m²
uz pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa; uz betona vai līdzīgas pamatnes: apmēram 3kg/m² uz cm, ja jaukšanas proporcija ir 1:7, kārtas biezums: 0,063-3,5mm.

 

Uzglabāšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.