SolvSeal FK-Gelb – špaktelējama gruntslaka

Ātri žūstoša, tiksotropiska plastmasas špaktelējama gruntslaka ar ļoti labu koka poru aizpildīšanas īpašību.

Iepakojums
5l – EUR 138,67
10l – EUR 190,33

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

138,67190,33

Ātri žūstoša, tiksotropiska plastmasas špaktelējama gruntslaka ar ļoti labu koka poru aizpildīšanas īpašību.

 

Lietošana

Piemērota visām parketa un koka virsmām. Izmanto kā gruntslaku  SolvSeal UNO un SolvSeal LT-Export Extra, kā starplakas kārtu špakltelēšanai. Īpaši piemērota SolvSeal UNO lakas starplakas kārtas špaktelēšanai.

Nav nepieciešams starpkārtu starpslīpējums.

SolvSeal FK-Gelb padara koku gaišāku. Nav piemērota eksotiskajiem kokiem.

Uzklāšānai izmanto špakteļlāpstiņu.

!  Nav piemērota ūdensbāzes lakām un grīdām ar lielu un ļoti lielu slodzi.

Instrumentu tīrīšana ar SolvSeal Universal-Verdünnung.

 

Patēriņš

Klājama 2 kārtās. Patēriņš: apm. 25-30 m²/l.

Žūšanas laiks: apm. 30-45 min.

 

Uzglabāšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

 

Piesardzība

Sargāt no bērniem. Viegli uzliesmojošs. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.Produkts ražots Vācijā. Lūdzam iepazīties papildus ar mūsu tehniskās informācijas lapu.