GEPA-BOND D-522 – cieti elastīga līme uz ūdens bāzes

Cieti elastīga, ātri žūstoša, 1-komponentu, mākslīgo sveķu un šķīdinātāju bāzes līme. Līme ir paredzēta iekštelpām.

Patēriņš

Apmēram 800 g/m² (līmes lāpstiņa B7).

Apmēram 1000 g/m² (līmes lāpstiņa B15).

Apmēram 950 g/m² (līmes lāpstiņa B9.

Žūšanas laiks

Apmēram 10-15 minūtes pie 20°C.

Iepakojums

20 kg – EUR 70,18 (3,51 EUR/kg)

70,18

Notīrīt

Piemērota līmēšanai uz melnās grīdas

Cementa, izlīdzinošās masas, betona, skaidu plates V-100, OSB, koka.

Patēriņš

Apmēram 800 g/m² (līmes lāpstiņa B7).

Apmēram 1000 g/m² (līmes lāpstiņa B15).

Apmēram 950 g/m² (līmes lāpstiņa B9).

Ieklāšanas un līmes apžūšanas laiks

Apmēram 10-15 minūtes pie 20°C .

Telpas klimats

Vismaz 15°C, maksimāli pieļaujamais relatīvā gaisa mitrums 75%, ieteicamais relatīvā gaisa mitrums 65%.

Virsmas noslogošana un slīpēšana

Pēc apmēram 2 dienām. Virsmas noslogošana ir atkarīga no parketa un melnās grīdas veida. Lai izvairītos no virsmas deformēšanās, masīvkoka parketu ir ieteicams noslogot un slīpēt tikai pēc līmes pilnīgas sacietēšanas. Līmējot parketu uz mitrumu neuzsūcošas virsmas, ir jāievēro ilgāks žūšanas laiks, tāpēc virsma ir noslogojama tikai pēc dažām dienām. Nesacietējušās līmes pārpalikumus var notīrīt ar attiecīgo tīrīšanas līdzekli, sacietējušo līmi var noņemt tikai mehāniski.

Transportēšana un glabāšana

Jūtīga pret salu.

Glabāšanas laiks

Vismaz 12 mēneši.

Melnās grīdas pārbaude

Melnā grīda, pirms ieklāšanas, ir jāpārbauda pēc DIN 18356 un vispārpieņemtajiem nozares likumiem. Melnajai grīdai ir jābūt vienmērīgi cietai, gludai, sausai, tīrai, bez plaisām, atbrīvotai no pielipšanu kavējošām vielām, spiediena un kustības izturīgai. Ir jānovērtē melnās grīdas porainību un saķeri. Ir jāizmēra cementa vai izlīdzinošās masas mitruma saturs un uzsūkšanas spēja, kā arī telpas temperatūra, relatīvā gaisa mitrums un melnās grīdas temperatūra.

Melnās grīdas sagatavošana

Parketa ieklāšanas rezultāts, lielākoties, ir atkarīgs no kvalitatīvi sagatavotas melnās grīdas, respektīvi, melnajai grīdai jābūt tīrai, pietiekami cietai, uzsūktspējīgai, līdzenai, sausai un bez plaisām. Melnās grīdas mehāniska pirmreizējā apstrāde (slaucīšana, izsūkšana, birstēšana, slīpēšana, frēzēšana) ir veicama atkarībā no melnās grīdas veida un  stāvokļa. Plaisas un šuves (salaidumi, savienojumi), izņemot deformācijas šuves vai citas konstrukcijas, ir cieši aiztaisāmas ar silikātsveķu bāzes līmi un metāla stienīšiem. Caurumi un padziļinājumi ir jāaiztaisa ar izturīgu špakteļmasu. Atlikušo putekļu sacietēšanai un labākai saķerei, kas īpaši attiecas uz apsildāmajām grīdām, melnajai grīdai jābūt vispirms apstrādātai ar attiecīgo grunti. Melnās grīdas līdzenums, uzsūktspēja un saķere ir panākama ar attiecīgās špakteļmasas špaktelēšanu.

Parketa ieklāšana

Līmi uzklāj uz melnās grīdas un vienmērīgi izlīdzina ar attiecīgā robojuma špakteļlāpstiņu, izvairoties no līmes peļķēm un pārlieku biezas līmes kārtas. Parketu, precīzi un nepārsniedzot līmes apžūšanas laiku, ievietot līmē un stipri piespiest. Ja ieklāšanas darbiem nepieciešams, pa tikko ieklāto virsmu pirmās 24h, līmes sacietēšanas laikā, staigāt uzmanīgi. Lai izvairītos no koka atlipšanas no pamatnes, tikko ieklāto grīdu pietiekami noslogot, it īpaši, grīdas, kuras līmē no daudziem elementiem, piemēram, dēlīšu parkets vai daudzslāņu parkets. Šķidros vai izžuvušos līmes traipus var nomazgāt ar remdenu ziepjūdeni.

Atbildības ierobežojums!

Šajā instrukcijā iekļautie apgalvojumi atspoguļo pašreizējos pētījuma rezultātus. Jebkurā gadījumā, tos nevar uzskatīt par saistošiem. Prasības, kas izriet no šiem datiem, ir izslēgtas. Lai gan norādes un vadlīnijas, kas ir šajā tehniskajā instrukcijā ir balstītas uz uzņēmuma zināšanām un lielo pieredzi, jebkurā gadījumā, tās ir jāuzskata par norādi un jāapstiprina tikai pēc ilgstoša praktiskā pielietojuma. Tādēļ, jebkuram, kurš ir izlēmis izmantot šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam un, visos gadījumos, lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas izriet no produkta izmantošanas. Tāpēc, mēs iesakām uzklāt izmēģinājuma kārtu un personīgi konstatēt, vai produkts der paredzētajam izmantošanas mērķim.

Līdzīgas preces