L91 ® Cleaner / KH Verdünung – Tīrīšanas līdzeklis / šķīdinātājs

L91 ® Cleaner / KH Verdünung ir šķīdinātāju bāzes tīrīšanas līdzeklis ar augstu tīrīšanas efektivitāti. Paredzēts traipu un apavu švīku notīrīšanai, kā arī lai noņemtu netīro vaska kārtu no parketa, masīvkoka grīdām un citām šķīdinātājus panesošām virsmām

Patēriņš

1 litrs uz 50 m².

Žūšanas laiks

Vasku klāt pēc virsmas pilnīgas izžūšanas.

Iepakojums

1 l – EUR 13,94

5 l – EUR 62,86

13,9462,86

Notīrīt

Šķīdināšana un instrumentu tīrīšana

L91 Cleaner ® / KH Verdünung ir piemērots LT Export ® Extra, KH Spielfeldmarkierungsfarbe, Classic ® Base Oil, Classic ® 100-Pro Oil, Clasic ® Hardöl šķīdināšanai un instrumentu tīrīšanai pēc darba ar šiem produktiem. Giskods GG0.

Vispārēja informācija

Virsmām, kuras apstrādātas un tiek koptas ar L93 ® Everclear kopšanas vasku, virsmas ģenerālai tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli L94 ® Cleaner.

Lietošana

Virsmu jātīra ar rokām vai pulējamo mašīnu, pa nelieliem laukumiem, ar L91 ® Cleaner tīrīšanas līdzeklī piesūcinātu, mīkstu lupatu vai padu. Pēc neilga gaidīšanas laika, izšķīdināto, netīro vaska kārtu jānoņem ar sausu lupatu. Vienmēr izmantojiet jaunu lupatu, tā, lai izšķīdušais vasks netiktu izsmērēts pa virsmu, bet gan ar lupatu absorbēts un savākts.

Atkarībā no virsmas netīrības pakāpes un aizsargkārtas biezuma, tīrīšanas procedūra ir jāatkārto tikmēr, kamēr virsma ir pilnīgi attīrīta. Sekojiet līdzi tam, lai uz virsmas nebūtu peļķes no L91 ® Cleaner tīrīšanas līdzekļa.

Traipus un švīkas no gumijas zolēm, taukainos un iekrāsotos pleķus jānoņem ar L91 ® Cleaner tīrīšanas līdzeklī piesūcinātu, mīkstu lupatu vai padu un konkrētā vieta pilnībā jānotīra.

L91 ® Cleaner tīrīšanas līdzeklis ir pielietojams virsmām, kuras ir apstrādātas ar vasku saturošiem kopšanas līdzekļiem L92 ® Fitpolish, Classic ® Top Wachs, Classic ® 100-Pro Care, Aqua ® Satin-Polish. Uzreiz, pēc virsmas ģenerālās tīrīšanas ar L91 ® tīrīšanas līdzekli, tā ir jāapstrādā ar vasku saturošu kopšanas līdzekli L92 ® Fitpolish, Classic ® Top Wachs, Classic ® 100-Pro Care, Aqua ® Satin-Polish.

Uzglabāšana un transportēšana

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā.

Uzklāšana

Ar mīkstu lupatu vai padu, izmantojot rokas instrumentu vai pulējamo mašīnu.

Uzmanību!

Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā. R10 Uzliesmojošs. R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. R65 Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu. R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. S24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. S62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Xn Kaitīgas. N Bīstams videi.

Līdzīgas preces