Berger Primer P – 1-komponenta grunts uz poliuretāna bāzes

1-komponenta grunts uz augstvērtīga poliuretāna izejvielu bāzes. Nesatur ūdeni un šķīdinātajus. Īpaši izstrādāta pamatnes gruntēšanai pirms līmēm P1, P2 un M1. Piemērota gan uzsūktspējīgām, gan arī neuzsūcošām virsmām.

Ieteicamie uzklāšanas instrumenti

Īsu matiņu velūra rullītis, birste.

Žūšanas laiks pie labas ventilācijas

– Plāna kārta, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 1-2 stundas.

– Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 4-5 stundas.

Patēriņš

– Plāna kārta, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 150 g/m².

– Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 400 g/m².

Iepakojums

5.5 kg – EUR 165,58 (30,10 EUR/kg)

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

165,58

1-komponenta grunts uz augstvērtīga poliuretāna izejvielu bāzes. Nesatur ūdeni un šķīdinātajus. Īpaši izstrādāta pamatnes gruntēšanai pirms līmēm P1, P2 un M1. Piemērota gan uzsūktspējīgām, gan arī neuzsūcošām virsmām.

 

Tehniskie rādītāji pie standarta klimata (23ºC un 50% gaisa mitruma)

 • Lietošanai gatava, nav nepieciešama jaukšana.
 • Giskods: RU1
 • Emikods: EC1-R
 • Turpmākā apstrāde: pēc 1-5 stundām
 • Piemērota neabsorbējošām virsmām.
 • Piemērota apsildāmajām grīdām
 • Piemērota atlikušā mitruma izolēšanai, līdz maksimālajam mitrumam 4% uz 1 cm².

Pielietošanas veids

Grunti nevajadzētu pielietot telpās, kurās temperatūra ir zemāka par +15ºC un gaisa mitrums augstāks par 65%.

Aukstā laikā ir nepieciešams lai grunts, līme un parkets būtu vienādā temperatūrā. Tāpēc būtu nepieciešams tos paturēt vienā telpā, lai tiktu sasniegta viena temperatūra.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Uzklājot grunti ar lakas rullīti vai otu, pārliecinieties, ka grunts ir uzklāta vienmērīgi. Nepieļaut grunts peļķes.

Gadījumā, ja netiek ievērots grunts žūšanas laiks, uzklājot parketa līmi veidosies burbuļi. Šādos gadījumos nebūs nepieciešamās saķeres ar koku.

Gadījumos, kad grunts tiek klāta, lai izveidotu mitruma izturīgu barjeru, grunti ir jāklāj 3 kārtās. Katra kārta tiek uzklāta krusteniski. Katrai kārtai ir jānožūst un jāizveido slēgtu plēvi, pirms tiek uzklata nākošā kārta. Pēc pēdējās kārtas, kamēr grunts vēl nav nožuvusi, virsma ir jāapkaisa ar smiltīm.

Papildus grunts tehniskajai instrukcijai ir jāievēro arī seguma ražotāja ieteikumi.

Grunts iekļūst porainajā, uzsūktspējīgajā melnajā gīdā, bet uz neuzsūcošas melnās grīdas veido blīvu, noslēgtu kārtu.

Pamatne

Melnā grīda, pirms grunts uzklāšanas, ir jāpārbauda saskaņā ar DIN 18356. Pamatnei ir jābūt bez plaisām, cietai, stabilai, tīrai.

Patēriņš

 • Plāna kārta, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 150 g/m².
 • Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 400 g/m².

Žūšanas laiks

Lai paātrinātu žūšanas laiku, telpā ir jānodrošina laba ventilācija.

 • Plāna kārta, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 1-2 stundas.
 • Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 4-5 stundas.

Telpas klimats

Vismaz +15°C, maksimāli pieļaujamais relatīvā gaisa mitrums 65%, ieteicamais relatīvā gaisa mitrums 50%.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu vismaz 9 mēnešus.

 

Papildus informācija

Cementa grīdām gruntēšana ir nepieciešama, jo, pilnībā nevar izvairīties no atlikušā mitruma cementa grīdās, kas var radīt bojājumus parketā, dēļ pārmērīgi augstā celtniecības mitruma (piemēram, krāsojot, špaktelējot).