Melnajai grīdai ir jābūt vienmērīgi cietai, gludai, sausai, tīrai, bez plaisām, atbrīvotai no pielipšanu kavējošām vielām, spiediena un kustības izturīgai. Ir jānovērtē melnās grīdas porainību un saķeri. Ir jāizmēra cementa vai izlīdzinošās masas mitruma saturs un uzsūkšanas spēja, kā arī telpas temperatūra, relatīvā gaisa mitrums un melnās grīdas temperatūra. Turklāt ir jāievēro produkta tehniskos rādītājus, respektīvi, norādījumi uz mūsu produkta etiķetes. Šaubu gadījumā, ieteicams, griezties pie mums pēc konsultācijas.

Apskatīt

Gepa-Bond Primer D – makslīgo sveķu dispersijas bāzes grunts

Apskatīt

Tiefengrund D7 – īpaši smalku daļiņu dispersijas grunts

Apskatīt

Berger Primer P – 1-komponenta grunts uz poliuretāna bāzes