Tiefengrund D7 – īpaši smalku daļiņu dispersijas grunts

Augstvērtīga īpaši smalku daļiņu dispersijas grunts. Kvalitatīva grunts uzsūcošam pamatam, ļoti dziļi iesūcas virsmā. Nesatur šķīdinātājus.

Ieteicamie uzklāšanas instrumenti

Īsu matiņu velūra rullītis, birste.

Žūšanas laiks, ja uzsūcoša virsma

Aptuveni 2-4 stundas.

Žūšanas laiks, ja virsma jutīga pret mitrumu

Līdz 12 stundām.

Patēriņš

Apmēram 150 g/m².

Iepakojums

10 kg –EUR 66,67 (6,67 EUR/kg)

Cena norādīta ar PVN.

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

66,67

Kvalitatīva grunts uzsūcošam pamatam, ļoti dziļi iesūcas virsmā. Nesatur šķīdinātājus (atbilstīgi TRGS 610).

Piemērota

– gruntēšanai iekštelpās un no laikapstākļiem pasargātās ārtelpās uzsūgtspējīgām virsmām: cements, betons pirms špaktelēšanas ar izlīdzinošo masu;

– kā pirmā kārtu anhidrīda un ģipša eštriha virsmām pirms gaisa caurlaidīgu segumu  ieklāšanas;

– gruntēšanai zementa un anhidrīda eštriha virmām pirms parketa līmēšanas ar visām MS-K līmēm un šķīdinātājus saturošām mākslīgo sveķu bāzes līmēm.

Piemērota apsildāmajām grīdām.

Tehniskā specifikācija

Zema emisija atbilstīgi EC1-PLUS

Apstrādes temperatūra > +15°C

Neapstrādāt, ja temperatūra zemāka par +5°C.

Žūšanas laiks, ja uzsūcoša virsma: aptuveni 2-4 stundas.

Žūšanas laiks, ja virsma jutīga pret mitrumu: līdz 12 stundām.

Piemērota apsildāmajām grīdām.

Nav piemērota lietošanai uz: plastmasas, metāla. Nelietot gruntēšanai pirms parketa līmēšanas ar ūdens bāzes līmēm.

Visi dati ir spēkā, ja telpas, materiāla un virsmas temperatūra ir +15°C līdz +25°C  un relatīvais gaisa mitrums  ir 40-60%. Ja ir cita temperatūra vai gaisa mitrums, attiecīgi izmainās žūšanas laiks, sacietēšana un saķere.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu vismaz 12 mēneši, temperatūrā ne zemākā par +5°C. Sargāt no sala.

 

Ieteicamie uzklāšanas instrumenti

Īsu matiņu velūra rullītis, birste.

Virsmas sagatavošana

Melnajai grīdai ir jābūt sausai, vienmērīgi cietai, spiediena un kustības izturīgai, stabilai, tīrai, atbrīvotai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, vaska un pielipšanu kavējošām vielām. Kā arī  jābūt sagatavotai atbilstīgi vadlīnijām DIN 18356 “Darbs ar parketu”, “Pamatnes novērtēšana un sagatavošana pirms grīdas segumu un koka grīdu ieklāšanas”, BEB datu lapa “Pamatnes novērtēšana un sagatavošana”, DIN EN 14342 “Parketa un koka grīdas”.

Apstrāde

Ar attiecīgo instrumentu grunti vienmērīgi uzklāt uz virsmas, izvairoties no peļķu veidošanās. Neizliet uz vismas.

Apstrādes temperatūra

No +15°C līdz +25°C.

Ieteikumi

Veikt testu uz neliela laukuma. Pirms darba uzsākšanas lūdzam iepazīties ar drošības datu lapu. Nestrādāt ar produktu, ja temperatūra zemāka kā +5°C. Pēc darba beigšanas instrumentus tīrīt ar ūdeni.

Izvairīties no ilgstoša kontakta ar ādu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt.

Drošības norādījumi

Sargāt no bērniem. Apstrādes laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Lietot aizsargbrilles, aizsargcimdus un darba apģērbu.

Šajā instrukcijā iekļautie apgalvojumi atspoguļo pašreizējos pētījuma rezultātus. Tie nerada tiesiskas saistības. Jebkuram, kurš ir izlēmis izmantot šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam un visos gadījumos lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas var rasties, izmantojot produktu. Tāpēc mēs iesakām uzklāt izmēģinājuma kārtu, lai pārbaudītu, vai produkts der paredzētajam izmantošanas mērķim.