Classic BioLauge – sārms koka pirmsapstrādei

Sārms koka pirmsapstrādei pirms eļļošanas.

Patēriņš

Atkarībā no uzklātās kārtas biezuma, apmēram 100-120 ml/m2 vai 8 – 10  m2 /l.

Žūšana

Apmēram 24 stundas.

Iepakojums

1l – EUR 19,41

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

19,41

Classic BioLauge ir sārms koka pirmsapstrādei pirms eļļošanas ar Classic BaseOil vai pirms skujkoku attīrīšanas ar Brilliance BioSoap ziepēm. Apstrādes procesā sārms reaģē ar koka dabīgajām un bioloģiskajām sastāvdaļām. Pēc apstrādes koks īpaši labi uzsūc Classic BaseOil eļļu un var sasniegt ļoti intensīvu toni, jo koks kļūst poraināks. Pēc apstrādes ozols kļūst tumšāks un iegūst antīku izskatu, līdzīgu 100 gadīgam kokam. Lietojot sārmu uz skuju kokiem, koks kļūst tumšāks, apdedzināts, līdzīgs dabiskā gaismā novecojušam, tādējādi samazinās koka turpmākā dzeltēšana.

Spīduma pakāpe
Turpmākās apstrādes produkta spīdums nemainās, izmantojot sārmu sagatavošanas procesā.

Īpašas norādes:

• Sārms, augstā pH līmeņa dēļ, ir kodīgs. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst uz ādas vai acīs, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu;
• Ir nepieciešams novērtēt vai virsma atbilst sārma pielietošanai;
• Sārmu nevar pielietot virsmām, kuras var uzbriest no ūdens (noslīpēts daudzslāņu parkets, slīpētas, atjaunotas, vecas, ļoti sausas parketa grīdas, pamatnes ar nestabilu līmes saķeri). Uz virsmas uzklātais ūdens var radīt ievērojamu koka uzbriešanu un ar to saistītās problēmas, it īpaši, virsmām, kurām ir spraugas;
• Ar sārmu var apstrādāt eksotiskos kokus, lai neitralizētu koksnē esošās eļļas. Šajā gadījumā, pēc sārma izmantošanas, virsma kārtīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni un pēc tam ar ūdeni, kam pievienots etiķis attiecībā 1:3. Pēc pilnīgas nožūšanas virsmu var eļļot;
• Katrs koks uz sārmu reaģē savādāk. Lai pārbaudītu sārma iedarbību uz konkrētā koka, ir nepieciešams uztaisīt paraugu;
• Sārma iedarbības dēļ koka sastāvdaļas vieglāk šķīst ūdenī, kas savukārt, virsmu apstrādājot ar ūdens bāzes laku, var novest pie švīku, pleķu veidošanās un nevienmērīga lakas klājuma;
• Metāli (metāla profili, skrūves, naglas) reaģē ar sārmu un var mainīt koka krāsu;
• Instrumenti tīrāmi ar ūdeni;
• Pēc nožūšanas, lai panāktu intensīvāku iedarbību, sārmu var uzklāt atkārtoti.

Pielietošana
Sārmu pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Svarīgi, lai pirms produkta izmantošanas, neapstrādātā virsma būtu tīra un vienmērīgi noslīpēta. Nedrīkst pieļaut, ka uz virsmas paliek nenoslīpēta špaktele vai produkta paliekas, ar ko iepriekš tika apstrādāta atjaunojamā grīda. Sārms uz virsmas jāuzklāj ar sārmu noturīgu rullīti vai neilona otu koka struktūras virzienā.

Žūšana
Žūšanas laikā sārms reaģē un iedarbojas uz koku un tā sastāvdaļām. Tādēļ, normālā telpas klimatā: 23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma, virsmu tālāk var apstrādāt tikai pēc 24 h. Pie zemākas temperatūras un augstāka relatīvā gaisa mitruma žūšanas laiks ir ilgāks.

Patēriņš
Atkarībā no uzklātās kārtas biezuma, apmēram 100-120 ml/m2 vai 8 – 10 m2 /l.

 

Uzglabāžana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

 

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.