Brilliance FillandFinish – gēlveida kopšanas līdzeklis

Želejas veida, pirmreizējais aizsardzības līdzeklis savienojuma vietām gatavā parketa un lamināta virsmās.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida, apmēram, 10-15 ml uz 1 m² vai 65-100 m² ar 1 litru.

Iepakojums

0,5 l – EUR 34,50

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

34,50

Brilliance FillAndFinish ir želejas veida, pulējams, pirmreizējais aizsardzības līdzeklis, kurš tika izstrādāts, lai aizpildītu savienojuma vietas gatavā, apstrādātā parketa un lamināta virsmās. Brilliance FillAndFinish novērš ūdens iespiešanos gala un sānu savienojumu vietās mitrās tīrīšanas laikā. Produkts ir uz modificētu augu eļļu un vasku bāzes. Salīdzinājumā ar citiem vasku saturošiem produktiem, Brilliance FillAndFinish satur zemāku šķīdinātāju daudzumu un tam ir citāds uzklāšanas veids. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo tehnisko instrukciju un izmēģiniet želejas uzklāšanas metodi uz nelielas virsmas.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods GH10.

Uzmanību!

Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā, metāla traukā. Eļļas un vaski savienojumā ar slīpējuma putekļiem, audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslapinātiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem. Izlasiet Berger-Seidle drošības instrukciju Nr. 17.

Lietošana

Virsmai pirms apstrādes ir jābūt sausai un tīrai no putekļiem. Mēs iesakām virsmu apstrādāt pa nelieliem laukumiem.

Uzklāšana 

Brilliance FillAndFinish var klāt ar metāla špakteļlāpstiņu (ar noapaļotiem galiem), ar plastmasas špakteļlāpstiņu vai ar gumijas uzklājēju. Ja produkta klāšanai tiek izmantots gumijas uzklājējs, lūdzu pārbaudiet, vai nenotiek reakcija un tas nesāk smērēt uz virsmas. To var pārbaudīt sekojoši: uzklājiet produktu uz gumijas uzklājēja, pagaidiet 60 sekundes un noslaukiet ar baltu kokvilnas lupatu. Ja lupata paliek melna, šis gumijas uzklājējs nav derīgs. Produktam ir jābūt, cik dziļi vien iespējams, iespiestam spraugās, lai panāktu maksimālu aizsardzību no ūdens. Brilliance FillAndFinish no virsmas jābūt uzmanīgi noņemtam, cik labi vien iespējams, lai atvieglotu pulēšanu.

Pulēšana

Uzreiz pēc uzklāšanas virsmai ir jābūt nopulētai. Pulēšanai ir jābūt pabeigtai pirms Brilliance FillAndFinish ir sācis žūt. Tāpēc, noklātai virsmai nevajadzētu būt pārāk lielai, lai var paspēt gan uzklāt, gan nopulēt, līdz produkts sācis žūt. Lielas virsmas iesakām pulēt ar pulējamo mašīnu, izmantojot balto filci. Zem baltā filča ir jāpaliek labi uzsūcošu lupatu, lai savāktu visu materiāla pārpalikumu. Piemērotas ir arī „High speed” ātrgaitas pulējamās mašīnas. Nelieli laukumi var tikt pulēti ar kokvilnas lupatu arī manuāli. Pulēšana ir pabeigta, ja virsmas izskats ir tāds, kāds tas bija pirms Brilliance FillAndFinish uzklāšanas. Ja produkts sāk apžūt, ir apgrūtināta pulēšana un optiskais izskats nav labs, to iespējams šķīdināt ar Brilliance Cleaner L 91, izsmidzinot to uz virsmas un atkal nopulējot. Nestaigāt pa grīdu pirms tā ir izžuvusi. Pēc 1 dienas žūšanas (24 stundas) grīdu var apstrādāt ar ūdens bāzes kopšanas līdzekli Brilliance Everclear. Instrumenti ir tīrāmi ar Brilliance Cleaner L91.

Žūšana

Normālā istabas klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma apmēram 60 min. Pa virsmu nestaigāt vismaz 1 stundu. Kopšanas līdzekli drīkst uzklāt pēc 24 stundām. 

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida apmēram 10-15 ml uz 1 m² vai 65-100 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā.