SolvSeal SportMarking color – krāsa sporta laukumu iezīmēšanai

1-komponenta lakas krāsa uz ātri žūstošu mākslīgo sveķu bāzes.

Krāsu toņi
Balta, melna, zila, zaļa, oranža, dzeltena, sarkana.

Iepakojums
1l – EUR 97,63

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

97,63

SolvSeal SportMarking color  ir 1-komponenta lakas krāsa uz ātri žūstošu mākslīgo sveķu bāzes. Paredzēta marķēšanas līnijām, sporta zāles parketa grīdām un lakas ietonēšanai. Nav piemērota poliuretāna bāzes lakām.

Sertifikāti, atļaujas: Giscode: KH1.

Uzmanību!
Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā traukā. Eļļas un vaski, savienojumā ar slīpējuma putekļiem, audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslapinātiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar uguns aizsardzības noteikumiem. Produkts pats no sevis nevar pašaizdegties.
Lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko informācijas lapu Nr. 17! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Lietošana
Produktu var uzklāt ar rullīti, otu. Šķīdināšanai un instrumentu tīrīšanai izmanto Cleaner L91. Uzklājot SolvSeal LT Export Extra laku 3 kārtās, iesakām izmantot sekojošas uzklāšanas metodes:
a) Laukuma marķēšanas līnijas:
1) 1 x SolvSeal LT Export Extra, viegls starpslīpējums, marķēšanas līnijas, 2 x SolvSeal LT Export Extra;
vai
2) 2 x SolvSeal LT Export Extra, viegls starpslīpējums, marķēšanas līnijas, 1 x SolvSeal LT Export Extra.
Marķēšanas līniju norobežošanai izmantojiet speciālās līmlentes, kuras jāpielīmē tā, lai neļautu krāsai izplūst. Parasti pietiek ar 1 biezu krāsas kārtu, lai tā būtu sedzoša. Uzmanību: Līmlente jānoplēš tūlīt pēc krāsas apžūšanas (apmēram pēc 1-2 h), lai līnija būtu precīza un taisna.
b) Laukumu ietonēšana (lazūrējoša, caurspīdīga): Šī lakošanas tehnika dod iespēju ietonēt lielus laukumus. Atkarībā no izvēlētās toņa intensitātes (no 1% līdz maksimāli 10%) krāsa tiek pievienota lakai. Krāsu, pievienojot SolvSeal LT Export Extra, rūpīgi jāizmaisa. Uzklāšana ar rulli vai otu: ietonēto laku, atkarībā no vēlamā toņa intensitātes, uzklāj 2-3 kārtās. Pirms pēdējās lakas kārtas veicams starpslīpējums. Starpslīpējumu veic arī gadījumos, ja nākamā lakas kārta tiek uzklāta pēc 16-18 h. Principā, jo mazāk krāsa tiek pievienota lakai un jo vairāk kārtas tiek uzklātas, jo vienmērīgāks klājums sanāk.
c) Laukumu ietonēšana (sedzoši): Uzklāj vienu kārtu SolvSeal LT Export Extra laku, kurai pievienota apm. 30-40% krāsa, pirms tam rūpīgi izmaisa. Ietonēto laku uzklāj ar rullīti 1-2 kārtās. Ja žūšanas laiks ir par ilgu, ir pagājušas vairāk nekā 15-18 h kopš lakas kārtiņas uzklāšanas, tad ir obligāti veicams starpslīpējums.

Svarīgi!
Neaizslīpējieties līdz krāsai! Pēdējo lakas kārtu uzliek bez krāsas piejaukumiem. Testi ir pierādījuši, ka pievienojot pēdējai lakas kārtai 2% krāsas tiek nomākts pašai lakai piemītošais tonis. Pirms sākat apstrādāt virsmu ar ietonētu laku, veiciet testu uz tā paša koka un sagaidiet pasūtītāja akceptu. Paraugu veiciet līdz galam, jo, kā minēts iepriekš, uzklājot laku bez krāsas piejaukuma uz tonēta laukuma, var rasties toņa nevienmērīgums, jo lakai, bez krāsas piejaukuma, piemīt savs tonis.

Lūgums ievērot SolvSeal LT Export Extra tehnisko instrukciju!

Patēriņš
Apmēram, 6-8 m² vai, apmēram, 80-100 m līnija.

Žūšana
Pie 23° C / 50% relatīvā gaisa mitruma: apžuvusi pēc 1-2 h; uz tausti sausa pēc 4-6 h; lakojama pēc 8-15 h.

 

Glabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 24 mēnešus.

 

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”;
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.

Krāsu toņi
Pieejami toņi: zila, dzeltena, zaļa, oranža, sarkana, melna, balta. Laboratorijā, pēc pasūtījuma, ir iespējams izgatavot jebkuru krāsu, kurai ir RAL kods. Sporta standartiem atbilst:

balta RAL 9010… tenisam : 4 iepakojumi
melna RAL 9005… basketbolam : 4 iepakojumi
zila RAL 5010… volejbolam : 2 iepakojumi
zaļa RAL 6010… badmintonam : 2 iepakojumi
oranža RAL 2002… rokas bumbai : 6 iepakojumi
dzeltena RAL 1007… rokas bumbai : 6 iepakojumi
sarkana RAL 3000… rokas bumbai : 6 iepakojumi