Pafudima FlexFill – elastīga tonētā špaktele

Silikonu un šķīdinātājus nesaturoša, elastīga, ātri žūstoša, slīpējama, 1-komponenta špaktele uz akrilāta-polimērbāzes.

Patēriņš
Aprēķina pēc formula: spraugu garums x platums x dziļums, skat. tehnisko datu lapu
Žūšanas laiks
Pēc apm. 4-6h ir pārlakojama, pēc apm. 18-24h slīpējama, pēc apm. 2-3 dienām noslogojama.
Iepakojums
310 ml – EUR 12,10 samazināta cena /Produkta pamatcena EUR 15,39/

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

 

Toņu palete

12,10

Pafudima FlexFill color ir 1-kompenenta špaktele uz akrilāta bāzes, bez silikona, spraugu aizpildīšanai parketa un dēļu grīdās. Šo augstās kvalitātes un ātri žūstošo produktu, pēc tā iespiešanas spraugā, drīkst slīpēt un veikt turpmāko apstrādi, piemēram, lakot, jau pavisam drīz. Špaktelei piemīt arī salīmēšanas īpašības un, atsevišķos gadījumos,  tā var tikt izmanota kā līme. AquaSeal Pafudima FlexFill color ir elastīga, šķīdinātājus un smaržu nesaturoša, ko izmanto apstrādātām vai vēl neapstrādātām grīdām.. Ja Pafudima FlexFill color tiek lietota uz apstrādātas visrmas, koka apstrādes produktam, piemēram, lakai ir jābūt kārtīgi sacietējušai.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods W1.

Lietošana

Pafudima FlexFill color ar spiedes pistoli iespiež spraugās. Virsmai pirms apstrādes jābūt tīrai, sausai, bez putekļiem un taukvielām. Visas šuves iztīrīt un izsūkt ar putekļusūcēju. Spraugās palikusī eļļa un vasks var ietekmēt špakteles saķeri ar koku. Šo pārpalikumu tīrīšanai, pēc nepieciešamības, var izmantot Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Iesakām spraugu malas aplīmēt ar koka virsmām paredzētu līmlenti. Iespiesto masu, lai klājums būtu gluds, drīkst izlīdzināt ar ūdeni. Ja lietojat  Pafudima FlexFill color līmēšanai, tad tā ir jāuzklāj viļveidīgi. Apstrādes temperatūrai ir jābūt no +5°C līdz +35°C. Produkts pēc nožūšanas ir slēpējams, tapēc ar to var špaktelēt neapstrādātu koku. Ļoti platās spraugās, pirms špaktelēšanas, ievietot putu auklu Pafudima Rundschnur, kas nodrošina špakteles pielipšanu uz divām pusēm horizontāli, pie abām koka malām. Ja ļoti lielas spraugas špaktelē bez putu auklas, tad špakteles pielipšana notiek uz 3 pusēm, tātad arī uz leju līdz pat melnajai grīdai un līdz ar to tiek samazināta spraugu pildījuma izturība. Dziļi iepildīta putu aukla, kas neizraisa špakteles pielipšanu pie melnās grīdas, ļauj kokam brīvi sarauties un izplesties.

Apstrādes temperatūra

 +5°C līdz +35°C.

Temperatūras izturība

-20°C līdz +80°C

Pafudima FlexFill color piemērota spraugām platumā no 1 mm līdz 25 mm.. Špektelei žūstot, tā var sarauties. Šādos gadījumos jāšpaktelē vēlreiz. Reālais špakteles krāsas tonis būs redzams tikai pēc pilnīgas tās sacietēšanas. Pafudima FlexFill color ir paredzēta arī spraugas aizpildīšanai starp apstrādāto grīdu un līsti, pie nosacījuma, ka koka apstrādājamais materiāls, piemēram, laka vai eļļa, ir pilnīgi sacietēijs.

Žūšana

Atkarībā no telpas klimata un spraugu lieluma:

  • apstrādājam tālāk, piemēram, lakojama, apmērm pēc 4-6 h;
  • slīpējama apmēram pēc 18-24 h;
  • noslogojama apmēram pēc  2-3 dienām.

 

Patēriņš

Patēriņu rēķina pēc formulas: spraugas garums x spraugas platums x spraugas dziļums.

Piemēram, viena sprauga ir 20 m gara, 0,5 cm plata un 0,3 cm dziļa. Aprēķinot pēc formulas: 20 m = 2000 cm x 0,5 cm x 0,3 cm = 300 cm³ = 1 tūbiņa 310 ml.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Sargāt no sala. Transportēt vēsu un sausu. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 48 mēnešus.

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!

Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija

Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.