AquaSeal GreenStar – 100% EKO laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi

Premium klases, pirmā 100% ekoloģiska 2-komp. laka, kuras sastāvā nav izocianātu un nevienas kaitīgās vielas. Lakai žūstot, neizdalās CO2 gāzes.

Patēriņš un uzklāšana

Viena lakas kārta ar špakteļlāpstiņu: apmēram 30 ml uz 1 m², respektīvi, 35 m² ar 1 litru; ar lakas rullīti: apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi, 10 m² ar 1 litru.

Iepakojums

1,65 l – EUR 81,92

5,5 l – EUR 186,34 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 238,85

Laka pieejama pusmatēta un matēta.

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

81,92186,34

AquaSeal GreenStar ir prēmium klases 2-komponentu ūdens un poliuretāna bāzes laka, kas ir paredzēta koka grīdām ar ļoti lielu slodzi. Lakai ir ļoti plašas pielietošanas iespējas. Produkts ir pilnībā bez kaitīgajām vielām, bez bīstamības un drošības apzīmējumiem. Cietinātājs nesatur tādas bīstamas vielas kā: izocianāti, aziridīns, kā arī lakas reakcijas laikā neizdalās CO2 gāzes. Produkta izstrādes laiks ir ļoti ilgs: laka, sajaukta kopā ar cietinātāju, ir derīga 18 h. Lakas labo īpašību un elastības dēļ tā ir piemērota arī korķa virsmām un raksturojama kā laka ar ļoti augstu ķīmisko nodilumizturību. AquaSeal GreenStar laka ir pārbaudīta atbilstoši DIN 51130 standartiem un atbilst R9, R10, R11 klases pretslīdes prasībām.

Sertifikāti,atļaujas: Giscode W3+; Emicode: EC1; AbZ-Nr. Z-157.10-47; DIN 71-3: droša bērnu rotaļlietām; DIN 53160: noturīgs pret siekalām un sviedriem, DIN V 18032-2: piemērota sporta zāļu grīdām; DIN EN 14904: piemērota sporta zāļu grīdām; DIN 51130/DGVU 108-003 / pretslīdes klase R9, R10, R11.

Spīdums
Laka pieejama pusmatēta un matēta.

Piezīme
Lai samazinātu malu salipšanas risku AquaSeal FlexPrimer, AquaSeal ExoBlock, AquaSeal Spachtel Gel vai Classic BaseOil var izmantot gruntēšanai. Tehniski iespējama arī gruntēšana ar SolvSeal UniquickPrimer.

Lietošana
Pirms lietošanas katru komponentu kārtīgi sakratīt un, MixBox mērspainī vai oriģinālajā kombi-iepakojumā, laku sajaukt ar cietinātāju attiecībā 10:1. Kārtīgi izmaisīt. Maisījumu atstāt uz 10 min.
Sajaukto maisījumu ir jāizlieto 18 h laikā.

Ieteicamais standarta klājums
1x Aqua Seal ExoBloc, tad 2x Aqua Seal GreenStar. Kritiskos gadījumos tā būtu visoptimālākā uzklāšanas sistēma. Laku var klāt 3 kārtās ar lakas rullīti vai otu bez grunts izmantošanas vai arī izmantot grunts vietā kādu no iepriekš minētajām gruntēšanas opcijām. Problemātiskiem koku veidiem, tādiem kā dižskābardis, kļava un osis, nevajadzētu laku klāt ar špakteļlāpstiņu, bet tikai ar lakas rullīti.

! Ūdens bāzes laku speciālā informācija
Pretēji tradicionālām šķīdinātāju bāzes lakām, AquaSeal lakas ir jāklāj biezā kārtā. Materiālu nevajadzētu pārmērīgi izrullēt ar lakas rullīti.

Žūšana
Lai izvairītos no uzbriešanas, iesakām dienā klāt 1 lakas kārtiņu, tā, lai koks paspēj atdot uzņemto ūdens daudzumu. Normālā klimatā 23ºC / 50% mitruma pa apstrādāto virsmu var uzmanīgi staigāt un to slīpēt pēc apmēram 3-4 h. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas lakas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Virsmu drīkst noslogot pēc apmēram 72 h. Pēc pēdējās lakas kārtas 8-14 dienas virsmu nemazgāt, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus. Tikai pēc pilnīgas lakas nožūšanas/kristalizācijas virsmu apstrādāt ar Brilliance Everclear vasku.

Pirms pēdējās lakas kārtiņas ieteicams veikt starpslīpējumu ar 120 grauda sietiņu.

 

Patēriņš
Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena lakas kārta ar špakteļlāpstiņu: apmēram 30 ml uz 1 m², respektīvi, 35 m² ar 1 litru.
Viena lakas kārta ar lakas rullīti: apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi, 10 m² ar 1 litru.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas. Laku/cietinātāju, pēc atvēršanas, cieši aizvērt ciet.

 

Industriāli apstrādāta gatavā parketa pārlakošana
Lakai ir laba saķere ar citām lakām, taču tirgū atrodas ļoti daudzveidīgs produktu klāsts, tāpēc šo apgalvojumu nevarēs attiecināt uz pilnīgi visu ražotāju produkciju. Būtu nepieciešams izmēģināt lakas saķeri tieši uz apstrādei paredzētā parketa. Mūsu pētījumos labs rezultāts tika sasniegts, pielietojot sekojošu tehnoloģiju: pirms lakošanas virsmu attīrīt ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli; kārtīgi izmazgāt ar tīru, mitru lupatu; pēc nožūšanas pamatīgi nopulēt ar 120 sietu.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”;
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.

Uzmanību!
Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba izsardzības noteikumus. Sastāvdaļas saskaņā ar VDL-RL-01: polimerizēts akrils un poliuretāna dispersijas, piedevas, 1,2-benzizotiazol3 (2H) -ons; Reakcijas maisījums: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2Hizotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3: 1) kā konservācija.

Informācija alerģikiem
Informatīvais tālrunis alerģiķiem Vācijā: 06359 / 8005-70. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā. Slīpējot meistaram ieteicams izmantot sejas aizsargmasku ar P2 filtru. Produkta izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Produkta izstrādes laikā ir aizliegts ēst, dzert un smēķēt. Pēc produkta saskares ar ādu vai acīm kārtīgi izskalot ar ūdeni. Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā, ūdeņos vai zemes dzīlēs.
Instrumentu tīrīšana uzreiz pēc apstrādes ar ūdeni vai ziepēm. Tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu var nodot Recycling.