AquaSeal ExoBloc – gruntslaka eksotiskajiem kokiem

1-komponenta, efektīvi izolējoša, saķeri veicinoša gruntslaka uz akrilātpolimēra bāzes. Gruntslaka ir piemērota eksotiskiem kokiem.

Patēriņš un uzklāšana
Viena kārta ar laka rullīti vai otu, apmēram, 100 ml uz 1 m² (150 ml uz 1 m², apstrādājot stipri uzsūcošas virsmas)

Iepakojums

1l – EUR 18,39 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 22,99
5l – EUR 81,50 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 101,88

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

18,3981,50

AquaSeal ExoBloc ir 1-komponenta, efektīvi izolējoša, saķeri veicinoša gruntslaka uz akrilātpolimēra bāzes. Gruntslaka labi piesūcina koku, aizpilda koka poras un veido lakas kārtiņu. Gruntslaka ir piemērota lielākai daļai eksotisko koku veidu, jo tā, lielā mērā, izolē kokā esošās miecvielas, tādējādi aizkavē sāļu un eļļu izskalošanos no koksnes un blakus esošu koku iekrāsošanos. AquaSeal ExoBloc izceļ koka viegli apdedzināto toni, līdzīgi, kā to dara šķīdinātāju bāzes gruntis.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods W3+, AbZ-Nr – Z-157.10-46, der grüne Punkt.

Piezīme
Ar gruntslaku apstrādātu virsmu nedrīkst slīpēt, jo pastāv risks, ka virsmu var vietām noslīpēt līdz kokam un pēc lakas uzklāšanas uz koka būs redzami pleķi un švīkas. Pēc gruntslakas nožūšanas virsma ir spīdīga.
AquaSea ExoBloc ir paredzēta virsmas gruntēšanai pirms sekojošām lakām: AquaSeal 2KPU, AquaSeal GreenStar, AquaSeal CeramicStar, Aquaseal EcoGold, AquaSeal EcoSilver, AquaSeal SmartHome.

Lietošana
Grunslaka jāklāj biezi, vienmērīgā kārtā ar lakas rullīti. Ideāli piemērots šajā gadījumā būs mikrošķiedras lakas rullītis. Nav piemērota klāšanai ar špakteļlāpstiņu, jo netiek uzklāta pietiekami bieza gruntslakas kārta.

Žūšana
Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma pēc 1-2h gruntslaku var pārlakot. Iesakām klāt vienu lakas kārtiņu dienā, lai koks varētu paspēt atdod uzņemto ūdeni atpakaļ.Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas grunts kārtas žūšanas laiks var palielināties.

Patēriņš
Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida: viena kārta, apmēram, 100 ml uz 1 m², respektīvi, 10 m² ar 1 litru. Ir jārēķinās ar lielāku gruntslakas patēriņu, pat līdz 150 ml uz 1 m², apstrādājot stipri uzsūcošas virsmas, piemēram, tādas kā dižskābardis vai ķirsis.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā. Sargāt no sala.

 

Industriāli apstrādāts gatavais parkets
Šī gruntslaka nav paredzēta gatavā parketa apstrādei. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un BergerSeidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc BergerSeidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz BergerSeidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”;
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.