Classic Plus – cietinātajs / reaktīva viela

Šķīdinātājus nesaturoša reaktīva piedeva.

Iepakojums

100 ml – EUR 13,70

500 ml – EUR 39,17

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

13,7039,17

Classic Plus ir šķīdinātājus nesaturoša reaktīva piedeva SolvSeal LT Export Extra un Berger-Seidle Classic-eļļām: Brilliance Pflegeöl, Classic 100ProOil, Classic BaseOil, Classic HardOil, Classic OutdoorOil. Classic Plus savienojumā ar iepriekš minētajiem produktiem – ilgāks apstrādes laiks, paātrināta sacietēšana, ilgstoši uzlabo noturību, uzlabo lakas „saķeri”, ja virsma pēc tam tiek pārlakota. Produkts paplašina pielietošanas iespējas mākslīgo sveķu bāzes lakām: iespējama ātrāka slīpēšana, nav „staipīguma”, ir augstāka pretestība un paaugstināta noturība.

Sertifikāti, atļaujas: AbZ.-Nr.: Z-157.10-47.

Spīdums
Ar reaktīvo vielu SolvSeal LT Export Extra un Classic HardOil spīdums kļūst nedaudz lielāks nekā bez Classic Plus piejaukuma.

Svarīgas piezīmes
Atvērtos iepakojumus cieši aizvērt, censties pēc iespējas ātrāk izlietot, jo gaisa ietekmē materiāls sacietē. Iebiezējis Classic Plus nav lietojams. Ar Classic Plus sajauktos maisījumus nedrīkst cieši aizvērt, jo tad iepakojums var eksplodēt.

Lietošana:
– Pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt. Pamatīgi maisot bāzes produktu, pieliet reaktīvo vielu attiecībā 1:10. Bāzes produkta lietošana tāda, kā aprakstīta tehniskajā instrukcijā. Nejaukt vairāk produkta, cik var izlietot 2 h laikā.
– Klājot SolvSeal LT Export Extra un Classic HardOil vairākās kārtās, turpmākās kārtas, ja iepriekšējās kārtas žūšanas laiks bija ilgāks par 24 h, drīkst klāt tikai pēc kārtīga starpslīpējuma.
– Rullīšus tīrīt ar šķīdinātāju SolvSeal Universal-Verdünnung, pārējie instrumenti ir tīrāmi ar Brilliance Cleaner L91.

Žūšana: skatīt bāzes produkta tehnisko instrukciju, kuram Classic Plus tiek piejaukts.

Patēriņš: Atkarībā no pamata un pielietošanas metodes.
– Viena kārta SolvSeal LT Export Extra vai Classic HardOil, apmēram 100-120 ml uz 1 m², respektīvi, apmēram 8-10 m² ar 1 litru gatava maisījuma. Gatava, samaisīta laka atbilst apmēram 10-12 ml/m² Classic Plus.
Classic BaseOil, Classic 100ProOil, Classic OutdoorOil, Brilliance Pflegeöl patēriņš, kā parasti, ir atkarīgs no koka uzsūkšanas spējas un no salaidumu vietām, skatīt attiecīgā produkta tehnisko instrukciju. Gatava, ar Classic Plus samaisīta eļļa, 50 g/m², uz ozola pirmajā kārtā, atbilst 5 g/m² Classic Plus.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.