AquaSeal EcoGold – laka virsmām ar lielu slodzi

Polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes, viegli lietojama laka ar augstu nodilumizturību

Patēriņš un uzklāšana

Viena lakas kārta ar špakteļlāpstiņu: apmēram 30-35 ml uz 1 m², respektīvi, 30-35 m² ar 1 litru; ar lakas rullīti: apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi, 10 m² ar 1 litru.

Iepakojums

1 l – EUR 38,16

5 l – EUR 108,90 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 150,10 

Laka pieejama pusmatēta un matēta.

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

38,16108,90

AquaSeal EcoGold ir polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes, viegli lietojama laka ar augstu nodilumizturību. Šī augstās kvalitātes laka ir lietojama bez katalizatora un ir paredzēta vidēji un stipri noslogotām grīdām iekštelpās. AquaSeal EcoGold ir 1-komponenta laka, gatava lietošanai, ar uzlabotām žūšanas īpašībām. Šī ir nodiluma izturīga laka, kurai piemīt teicamas pārklāšanās un izplūšanas īpašības.

Spīdums
Produkts ir pieejams spīdīgs, pusmatēts un matēts.

Sertifikāti, atļaujas: Giscode: W2+, Emicode: EC1, Blauer Engel (zilais eņģelis): RAL DE-UZ 12a, AbZ-Nr.: Z-1578.10-46, DIN 71-3: drošs bērnu rotaļlietām, DIN 53160: noturīgs pret siekalām un sviedriem, DIN 51130/DGVU 108 / pretslīdes klase R9.

Piezīme
AquaSeal EcoGold lakai ir laba saderība ar dažādām gruntīm, piemēram, AquaSeal FlexPrimer, AquaSeal ExoBloc, SolvSeal UniQuickPrimer. Eļļainus kokus kā tīks vai olīve ir obligāti jāgruntē ar AquaSeal ExoBloc. Tumšos kokus kā arī ķirsi vai bumbieri, optisku apsvērumu pēc, jo tādā veidā koks tiek smuki apdedzināts, jāgruntē ar AquaSeal ExoBloc. AquaSeal EcoGold ir piemērota korķa virsmām.

Lietošana
Laku var uzklāt ar lakas rullīti, otu vai krustenisko špaktelējumu ar nerūsējošu špakteļlāpstiņu 3 kārtās.

Pirms pēdējās lakas kārtiņas ieteicams veikt starpslīpējumu un sietiņu G 120.

Uz problemātiskiem koku veidiem, tādiem kā dižskābardis, kļava un osis, nevajadzētu laku klāt ar špakteļlāpstiņu, bet tikai lakot ar lakas rullīti.

Ūdens bāzes laku speciālā informācija
Pretēji tradicionālām šķīdinātāju bāzes lakām, AquaSeal lakas ir jāklāj biezā kārtā. Materiālu nevajadzētu pārmērīgi izrullēt ar lakas rullīti.

Žūšana
Iesakām klāt vienu lakas kārtiņu dienā, lai kokam būtu pietiekami daudz laika, lai atdod atpakaļ uzņemto ūdens daudzumu.
Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: apmēram pēc 3-4h virsmu var slīpēt un pa virsmu var uzmanīgi staigāt. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta relatīvā gaisa mitruma vai biezas lakas kārtas žūšanas laiks var krietni palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas uz virsmas neklāt paklājus, nenoslogot to, neizmantot kopšanas līdzekļus un nemazgāt vēl 8-10 dienas.

Pēc pilnīgas laka nožūšanas/kristalizācijas var izmantot Brilliance Everklear kopšanas līdzekli.

Patēriņš
Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena lakas kārta ar špakteļlāpstiņu: apmēram 30-35 ml uz 1 m², respektīvi, 30-35 m² ar 1 litru. Viena lakas kārta ar lakas rullīti: apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi, 10 m² ar 1 litru.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.

 

Uzmanību!
Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku.

Uzmanību!
Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija
Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”;
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.

Uzmanību!
Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba izsardzības noteikumus. Sastāvdaļas saskaņā ar VDL-RL-01: polimerizēts akrils un poliuretāna dispersijas, piedevas, 1,2-benzizotiazol3 (2H) -ons; Reakcijas maisījums: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2Hizotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3: 1) kā konservācija.

Informācija alerģikiem
Informatīvais tālrunis alerģiķiem Vācijā: 06359 / 8005-70. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā. Slīpējot meistaram ieteicams izmantot sejas aizsargmasku ar P2 filtru. Produkta izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Produkta izstrādes laikā ir aizliegts ēst, dzert un smēķēt. Pēc produkta saskares ar ādu vai acīm kārtīgi izskalot ar ūdeni. Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā, ūdeņos vai zemes dzīlēs. Instrumentu tīrīšana uzreiz pēc apstrādes ar ūdeni vai ziepēm. Tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu var nodot Recycling.