AquaSeal PAK Stop – špaktele ļoti lielām spraugām

Ļoti elastīga špaktele, kas, aizpilda spraugas, izolē policikliskā aromātiskā ogļūdeņraža
izdalīšanos (PAK).

Uzklāšana
Ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšpapīru.

Patēriņš

Vidējais patēriņš apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 l.

Žūšanas laiks

Apmēram 14-16 stundas.

Iepakojums

AquaSeal PAK-Stop 4,5 kg; AquaSeal Pafuki Pulver 600 g – 2 gab.– EUR 212,03 samazināta cena. Produkta pamatcena EUR 265,04

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

212,03

AquaSeal PAK-Stop ir ļoti elastīga špaktele, kas, aizpilda spraugas, izolē policikliskā aromātiskā ogļūdeņraža izdalīšanos (saīsinājumā no vācu valodas – PAK, turpmāk tekstā – PAK), kas, piemēram, var rasties no līmvielām vecas koka grīdas spraugās. Protams, AquaSeal PAK-Stop var izmantot arī kā ļoti elastīgu špakteli. Pielietojot apkārtējai videi draudzīgu ūdens bāzes produktu, vērtīgā, vecā koka grīda var tikt glābta un atjaunota par saprātīgu cenu. Spraugas aizšpaktelējot, lielā mērā samazināsies PAK izplūšana. Šī restaurācijas metode pieprasa, lai līmvielu noslāņojums vēl nebūtu bojāts.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods W2+.

Lietošana

AquaSeal PAK-Stop ir bezkrāsains produkts, kurš ir ietonējams, pievienojot 30% AquaSeal Pafuki Pulver ar attiecīgo koka toni. Uzreiz pirms lietošanas, AquaSeal Pafuki Pulver tiek piejaukts PAK-Stop un mehāniski samaisīts, lai iegūtu viendabīgu špakteles maisījumu, piemērotu špaktelēšanai. Piemērs: 4,5 kg AquaSeal PAK-Stop un 1,35 kg AquaSeal Pafuki Pulver. Lai atjaunotu grīdu, tai jābūt kārtīgi noslīpētai un iztīrītai. No spraugām jāiztīra vaska pārpalikums tā, lai špaktele labi ieliptu spraugās. Ja nepieciešams, var veikt špakteles ielipšanas testu. Sajauktai špaktelei ir jābūt ātri uzklātai ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, neatstājot pārpalikumus, uz pilnīgi noslīpētas grīdas (ar 60, 80, 100 graudu). Vecās špakteles pārpalikumam jābūt jau iepriekš notīrītam. Paplašinātām spraugām arī ir jābūt aizpildītām tā, lai nav ietekmēts šīs metodes efekts. Ļoti lielās spraugās, žūšanas procesā, AquaSeal PAK-Stop var sarauties, tā ir normāla parādība. Šajā gadījumā, nākošo špakteles kārtu (arī daļēju) jāuzklāj pēc iepriekšējās kārtas pilnīgas nožūšanas, ieteicams nākamajā dienā. Pēc pietiekamas žūšanas, virsma ir jāslīpē (ar 60/80 graudu) līdz tīram kokam un jāpārbauda, lai visas spraugas ir hermētiskas, ja nepieciešams, špaktelēšanas procedūra ir jāatkārto. Pēc beigu slīpējuma grīda var tikt apstrādāta ar jebkuru no mūsu apstrādes produktiem. Mēs rekomendējam vecās grīdas atjaunošanai lietot mūsu ūdens bāzes lakas. Īpaši piemērota būs AquaSeal GreenStar, bet var tikt izmantotas arī AquaSeal 2K-PU vai AquaSeal EcoGold lakas. Ņemt vērā, ka piebriedis koks var sabojāt līmvielas pamatu, tapēc mēs iesakām veikt vienu lakas kārtiņu dienā. Ievērot visus lakas lietošanas ierobežojumus. Virsmas apstrādei pēc špaktelēšanas var tikt izmantota arī SolvSeal LT Export Extra laka, kas samazina sānu malu salīmēšanās efektu. Sajauktais špakteles maisījums ir uzglabājams vienu nakti, ja tas ir sajaukts kārtīgi un turēts slēgtā traukā istabas temperatūrā. Ja ar laiku grīdā rodas atkal spraugas, iesakām tās špaktelēt ar Pafudima FlexFill Color.

Žūšana

Pie 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma virsmu var slīpēt pēc, apmēram, 14-16 h. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta mitruma vai biezas špakteles kārtas žūšanas laiks var palielināties. Žūšanas laiks ļoti eļļainiem kokiem, var palielināties līdz pat 36 h.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: vidējais patēriņš apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 l. Gadījumā, ja ir lielas spraugas un salaidumi, patēriņš var ievērojami palielināties. Salīdzinājumā ar parastām špaktelēm, virsmas, kuras apstrādātas ar AquaSeal PAK-Stop, vajadzētu slīpēt vairākas reizes ar dažāda raupjuma smilšpapīru – jārēķinās ar lielāku smilšpapīru daudzumu un ilgāku apstrādes laiku.

Uzglabāšana un transportēšana

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. 

Uzmanību!

Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija “Parketa un koka bruģis” un DIN 18365 specifikācija “Grīdas segumu apstrādes darbi”, instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa