Aqua – Seal ® Pak Stop – špaktele ļoti lielām spraugām

Ekoloģiska, ļoti elastīga, 2-komponentu, dispersijas bāzes, bezkrāsaina želeja, špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu un salaiduma vietu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c.

Piemērota

Ļoti augstās elastības dēļ, špaktele ir īpaši piemērota vecām dēļu grīdām un koka virsmām ar ļoti lielām spraugām (no 5 mm).

Uzklāšana

Ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšpapīru.

Patēriņš

Apmēram 100 g uz 1 m² vai 10 m² ar 1 kg.

Žūšanas laiks

Apmēram 14-16 stundas.

Iepakojums

4,5 kg + 1,2 kg – EUR 219,03

219,03

Notīrīt

Aqua-Seal ® PAK-Stop ir ļoti elastīga, bezkrāsaina špaktele, kas, aizpildīta spraugās, izolē policikliskā aromātiskā ogļūdeņraža izdalīšanos (saīsinājumā PAK), piemēram, var rasties no līmvielām vecas koka grīdas spraugās. Protams, Aqua-Seal ® PAK-Stop var izmantot arī kā ļoti elastīgu špakteli. Pielietojot apkārtējai videi draudzīgu ūdens bāzes produktu, vērtīgā, vecā koka grīda var tikt glābta un atjaunota par saprātīgu cenu. Spraugas aizšpaktelējot, lielā mērā, samazināsies PAK izplūšanās. Šī restaurācijas metode pieprasa, lai līmvielu noslāņojums vēl nebūtu bojāts. Giskods W2+.

Lietošana

PAK-Stop ir bezkrāsains produkts, kurš ir ietonējams, pievienojot 30% Aqua-Seal ® Pafuki Pulver ar saskanīgu koka toni. Uzreiz pirms lietošanas, Pafuki Pulver tiek piejaukts PAK-Stop un mehāniski samaisīts, lai iegūtu viendabīgu špakteles maisījumu, piemērotu špaktelēšanai. Piemērs: 4,5 kg PAK-Stop un 1,35 kg Pafuki Pulver atbilst apmēram 2 litriem gatava maisījuma.

Lai atjaunotu grīdu, tai jābūt kārtīgi noslīpētai un iztīrītai. No spraugām jāiztīra vaska pārpalikums tā, lai špaktele labi ieliptu spraugās. Ja nepieciešams, var veikt špakteles ielipšanas testu. Sajauktai špaktelei ir jābūt ātri uzklātai ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, neatstājot pārpalikumus, uz pilnīgi noslīpētas grīdas (ar 60 vai 80 graudu). Vecās špakteles pārpalikumam jābūt jau iepriekš notīrītam. Paplašinātām spraugām arī ir jābūt aizpildītām tā, lai nav ietekmēts šīs metodes efekts.

Tā kā PAK-Stop vienmēr ir ļoti elastīgs, lielā mērā ir atļauta spraugu izplešanās. Šajā gadījumā, aizsardzība pret PAK izgarojumu ir prioritāte. Ļoti lielās spraugās, žūšanas procesā, PAK-Stop var sarauties, tā ir normāla parādība. Šajā gadījumā, nākošo špakteles kārtu (arī daļēju) jāuzklāj pēc iepriekšējās kārtas pilnīgas nožūšanas.

Pēc pietiekamas žūšanas, virsma ir jāslīpē (ar 60 vai 80 graudu) līdz tīram kokam un jāpārbauda, lai visas spraugas ir hermētiskas, ja nepieciešams, špaktelēšanas procedūra ir jāatkārto. Pēc beigu- slīpējuma grīda var tikt apstrādāta ar jebkuru no mūsu apstrādes produktiem. Mēs rekomendējam, lietot mūsu LT-Export laku tādēļ, ka tā samazina malu salīmēšanās efektu. Vecai grīdai mēs, parasti, neiesakām lietot ūdens bāzes lakas tādēļ, ka piebriedis koks var sabojāt līmvielas pamatu. Ja ūdens bāzes lakas lietošana ir obligāta, tad vajadzētu klāt Aqua-Seal ® Eco Gold vai Aqua-Seal ® 2K-PU (klāt 1 lakas kārtu ar lakas rullīti dienā.) Lūdzu, iepazīties ar lakas lietošanas ierobežojumiem.

Sajauktais špakteles maisījums ir uzglabājams vienu nakti, ja tas ir sajaukts kārtīgi un turēts slēgtā traukā istabas temperatūrā. Šis produkts nav piemērots tvaika kavēšanai, piemēram, pret mitruma paaugstināšanos. Jaunām spraugām var tikt izmantota Pafudima vai Pafudima-Top-Elastic.

Žūšana

Pie 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma virsmu var slīpēt pēc, apmēram, 14-16 stundām. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta mitruma vai biezas špakteles kārtas žūšanas laiks var palielināties. Žūšanas laiks  ļoti eļļainiem kokiem, var palielināties līdz pat 36 stundām.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: vidējais patēriņš, apmēram, 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 litru. Gadījumā, ja ir lielas spraugas un salaidumi, patēriņš var ievērojami palielināties.

Salīdzinājumā ar parastām špaktelēm, virsmas, kuras apstrādātas ar PAK-Stop, vajadzētu slīpēt vairākas reizes ar dažāda rupjuma smilšpapīru.

Uzglabāšana un transportēšana

Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.

Iepakojums

Aqua-Seal ® PAK-Stop 4,5 kg;

Aqua-Seal ® Pafuki Pulver 600 g, 5 kg.

Uzmanību! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Špakteli glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Līdzīgas preces